Privacyverklaring YoungFour

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van YoungFour aan. YoungFour hecht grote waarde aan privacy en het beschermen van persoonsgegevens. U wordt daarom aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. YoungFour is een eenmanszaak statutair gevestigd te Rotterdam aan het airportplein 22 (3045AP), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 57718741 en draagt de naam NEM administraties h.o.d.n administratiekantoor YoungFour. YoungFour is per e-mail te bereiken via support@youngfour.nl en telefonisch via 010 799 71 30.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe YoungFour omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft YoungFour aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door YoungFour valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19-10-2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Op het moment van het afsluiten van een abonnement gaat u een overeenkomst met YoungFour aan. Vanaf dit moment worden uw persoonsgegevens verwerkt. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de verplichtingen van YoungFour voortvloeiend uit de overeenkomst gesloten met u, zoals het doen van belastingaangiften. Bij het afsluiten van een abonnement wordt aangegeven welke gegevens YoungFour nodig heeft ter uitvoering van de overeenkomst. Dit zijn uw NAW-gegevens, telefoonnummer, IP-adres, KVK-nummer, BTW-nummer, bankgegevens en uw tenaamstelling. Via dit formulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om contact met u te kunnen opnemen over de uitvoering van de werkzaamheden van YoungFour, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden voor een termijn van zeven jaar opgeslagen.

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld

Verantwoordelijke verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een kennismakingsgesprek. Dit betreft de volgende gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, KVK-nummer, BTW-nummer, bankgegevens en uw tenaamstelling. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.

Cookies  

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt YoungFour om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de YoungFour. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. YoungFour is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. YoungFour raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Young Four zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan zowel het bedrijf welke de hosting van de website van YoungFour verzorgt als het accountantskantoor met wie  YoungFour samenwerkt voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van YoungFour.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als YoungFour op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

YoungFour heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u deze gegevens wilt inzien of wil laten verwijderen kunt u een e-mail zenden aan support@youngfour.nl.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u tevens een e-mail zenden aan support@youngfour.nl.

Indien u een klacht wilt indienen over YoungFour met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan support@youngfour.nl.