Nieuwe arbeidswetgeving van kracht:

Na een turbulent jaar op het gebied van het arbeidsrecht is het zo ver. Per 1 januari 2015 treedt het eerste deel van de nieuwe arbeidswetgeving in werking: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Op 1 juli 2015 zal het tweede deel (voornamelijk procesrecht en ontslagrecht) in werking treden, en per 1 januari 2016 en 1 april 2016 de wetgeving over de vernieuwde Werkloosheidwet.

Voor u als werkgever impliceert dit nu al de nodige wijzigingen in uw contracten en uw aanname- en ontslagbeleid.

Wijzigingen per 1 januari 2015:

Per 1 januari wijzigt onder meer het volgende:

1. concurrentiebedingen in tijdelijke contracten zijn voortaan niet meer toegestaan, tenzij u vooraf kunt motiveren dat in dit geval er zeer zwaarwegende omstandigheden zijn om dit toch af te spreken. Dit geldt ook voor een relatiebeding, dat wordt daaraan gelijk gesteld;
2. 1n een overeenkomst voor bepaalde tijd (korter dan 6 maanden) mag geen proeftijd meer worden afgesproken;
3. als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt, dient u altijd minimaal een maand van te voren aangeven of u verlengt of niet. Doet u dit niet, dan kost dit een (extra) boete van maximaal 1 maandsalaris. Dus ook als u verlengt (!) moet u dit vooraf melden, niet alleen indien u niet wilt verlengen;
4. hoewel pas na 1 juli 2015 de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding gaat ontstaan, adviseer ik u daar nu al rekening mee te houden. Als u een overeenkomst met een werknemer gaat sluiten die op of na 1 juli 2015 eindigt en het totaal van alle met die werknemer gaat sluiten die op of na 1 juli 2015 eindigt en het totaal van alle met die werknemer gesloten contracten langer is dan 24 maanden, dan moet u als u de overeenkomst niet wilt verlengen, aan u werknemer een schadevergoeding (lees:transitievergoeding) betalen. Dat kan dus al zo zijn als het contract op 1 augustus 2015 eindigt! U kunt dus nog wellicht kiezen om het contract voor 1 juli 2015 te laten eindigen.

Wijzigingen per 1 juli 2015:

Vanaf 1 juli 2015:

1. geldt eennieuw procesrecht in arbeidszaken waarin onder meer (soms) hoger beroep mogelijk wordt en u niet meer voor alle zaken ook bij de kantonrechter terecht kunt;
2. geldt dat bij de totale lengte van het dienstverband indien dat langer of gelijk is aan 24 maanden, een transitievergoeding aan uw werknemer moet worden betaald bij het einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd; de kantonrechtersformule zal niet meer door de rechter worden gehanteerd; soms kan nog een vergoeding naar billijkheid worden vastgesteld;
3. mag u in beginsel in totaal niet meer dan voor 2 jaar tijdelijke contracten sluiten (terwijl dat nu nog 36 maanden is);
4. tellen alle ketens, dus voorafgaande contracten bij u of uw voorganger, mee indien er niet meer dan 6 maanden tussen de contracten zit (terwijl dat nu 3 maanden is)
5. moet u in een vaststellingsovereenkomst een bedenktermijn vermelden voor de werknemer;
6. tellen alle ketens bij uw voorgangers mee (ongeacht of u zelf de werknemer al heeft kunnen beoordelen); u bent al opvolgend werkgever indien u ten aanzien van de verrichte arbeid geacht wordt opvolger te zijn (bijvoorbeeld bij een doorstart in een faillissement).

Aanpassing aan de nieuwe regels:

Vanwege de voorgaande ingrijpende wijzigingen adviseren wij u uw arbeidscontracten, en uw aanname- en ontslagbeleid aan te passen aan en af te stemmen op deze nieuwe regels.

 

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *