Disclaimer

Eenmanszaak YoungFour, met KvK-nummer 57718741, hierna ‘YoungFour’ wil u hartelijk welkom heten op www.youngfour.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. YoungFour kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door YoungFour zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. YoungFour zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. YoungFour is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door YoungFour verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en YoungFour tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort YoungFour dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar support@youngfour.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op intellectuele eigendomsrechten van YoungFour of die van licentiegevers. YoungFour behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via support@youngfour.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat YoungFour per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het YoungFour weten via support@youngfour.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat YoungFour verplicht is tot enige schadevergoeding